I Stjärnsund i södra Dalarna stod den svenska industrialismens vagga i början av 1700-talet. Efter årtionden av stagnation, minskande befolkning och tilltagande yttre förfall har bruket från mitten av 1980-talet fått nytt liv. Inflyttare har tillfört nya verksamheter och idéer. Detta, tillsammans med de tidigare ortsbornas starka engagemang, har åter gjort Stjärnsund till en attraktiv ort att besöka och leva i.

I den gamla prästgården nere vid ån, ligger Polhemsmuseet. Bara ett stenkast härifrån låg en gång Polhems smedja och verkstäder. Museet ägnas nästan helt åt hans verksamhet i Stjärnsund. Här får urtillverkningen sin historia exponerad i ett rum. Här finns också modeller från hans mekaniska alfabet, polhemslås och allehanda bruksföremål som tillverkades vid manufakturverket. Museet drivs av Stiftelsen Husbyringen och är öppet dagligen under sommaren.

Strax intill museet ligger urverkstaden där Stiernsundsur fortfarande tillverkas. På andra sidan vägen ned till museet ligger också den gamla järnvägsstationen. Från Polhemsmuseet utgår vandringsleden Drottning Christinas väg till Kloster.

Stjärnsund brukar kallas ”det vita bruket” och är Dalarnas bäst bevarade 1700-talsbruk. Mitt i bruket ligger herrgården med sina flyglar. Idag finns ingenting kvar av de byggnader som uppfördes under Christopher Polhems tid. Något år efter att han lämnat Stjärnsund ödelades hela bruket av en brand. Det mesta av den nuvarande herrgårdsbebyggelsen uppfördes av Polhems dotterson Reinhold Galle Rückerschöld under senare delen av 1700-talet. Arkitekturen är stram och enkel och byggnaderna är arrangerade efter en nord-sydlig mittaxel efter franska ideal.